Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 12:34

Ποιητικός διαγωνισμός «ΠΑΥΛΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ» για νέους έως 30 ετών

*Σημείωση: Η προθεσμία του διαγωνισμού παρατείνεται έως 15 Μαΐου, και δεν θα δωθεί καμία άλλη παράταση.