Διαγωνισμοί

*Σημείωση: Η προθεσμία του διαγωνισμού παρατείνεται έως 15 Μαΐου, και δεν θα δωθεί καμία άλλη παράταση.

Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2015 16:47

Παράταση διαγωνισμού Άγις Θέρος

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών για τον λαογραφικό διαγωνισμό «ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ» μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2015.

Εκλεκτοί φίλες-οι του Διαγνωνισμού Ποίησης της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών 2015 ''Παύλος Ναθαναήλ'' σας ενημερώνουμε:

( Με την ηθική και υλική αρωγή του Αυγερινού Ανδρέου, πρώην Προέδρου της ΕΕΛ)

Σελίδα 2 από 2