.:: δελτία τύπου ::.

Καρακώστας Ιωάννης

Ο Ιωάννης (Ίων) Καρακώστας του Μιχάλη και της Φωτεινής, γέννημα της Ρούμελης,  είναι συγγραφέας και στοχαστής με νομική, φιλοσοφική και πολιτική παιδεία.

Σπούδασε: 1) Νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών και, με το Π.Δ 28-12-1974 (Φ.Ε.Κ 534/3012-1974), διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 2) Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Δημοσιολογικών Σπουδών και Ερευνών Αθηνών, όπου σπούδασε φιλοσοφία, δημοσιογραφία, δημοσιολογία, πολιτικές επιστήμες. Παράλληλα παρακολούθησε σεμινάρια  κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας και ψυχολογίας. 3) Εξειδικεύτηκε  στη ΣΕΛΕΤΕ πάνω σε προγράμματα Διδασκαλίας για καθηγεσία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι).  Η ΣΕΛΕΤΕ (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης), είχε ιδρυθεί με το (Ν.Δ 3971/1959). Διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ είναι η σημερινή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), που ιδρύθηκε με το (Ν.3027/2002), ως Α.Ε.Ι  4)  Διατέλεσε καθηγητής του Ποινικού και του Αστυνομικού δικαίου   σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκδίδοντας σχετικά συγγράμματα  για τους σπουδαστές και ταυτόχρονα εισήγαγε για πρώτη φορά  στην Αστυνομική Ακαδημία το Αστυνομικό δίκαιο, το οποίο  καθιερώθηκε  ως κύριο μάθημα, διδάσκοντάς το ο ίδιος και  εκδίδοντας δύο συγγράμματα, ήτοι: α) «Εισαγωγή εις την επιστήμη του Αστυνομικού δικαίου»   (έκδ.1978)  και β) Δίκαιο Αστυνομίας ή Αστυνομικό δίκαιο. (εκδ.1987).  5) Φοίτησε  στα φροντιστήρια  ξένων  γλωσσών  «ΟΜΗΡΟΣ»  απ’ όπου  πήρε πτυχίο εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας. 6) Υπήρξε εκδότης της εβδομαδιαίας πολιτικής εφημερίδας: «Νέος Αγώνας», από το 1990- 1992. 7) Υπήρξε  Ιδρυτής και συντάκτης του καταστατικού του πνευματικού σωματείου "Αμφικτυονία Oικουμενικού Ελληνισμού", του οποίου από το 1992-1995 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και ίδρυσε την Πρώτη Αμφικτυονία στη Νέα Υόρκη Αμερικής στον εκεί Ελληνισμό. 8)  Υπήρξε  Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, με το συνδυασμό της Μελίνας Μερκούρη. 9) Διατέλεσε βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων, (1996-2000). Από το βήμα της οποίας διακήρυξε την αναγκαιότητα καθιέρωσης του Πολιτεύματος της Άμεσης Δημοκρατίας.  10) Υπήρξε  συντάκτης του καταστατικού  και ιδρυτικό μέλος   της "Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών" και ταυτόχρονα  είναι τακτικό μέλος της «Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών». 11)  Συνέλαβε την ιδέα της «Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας», στα πρότυπα της Αιτωλικής  Συμπολιτείας  και  το 1995 συνέταξε «Σχέδιο Συντάγματος των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης», το οποίο δημοσιεύτηκε στο Βιβλίο του «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ»*1 και το οποίο μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα το υπέβαλε,,  ως βουλευτής το 1999,  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  12) Είναι στοχαστής, εισηγητής και συγγραφέας ι) της Αμφικτυονικής φιλοσοφίας και της Εφαρμοσμένης Σοφοθεραπευτικής ιι) της «Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα συντάκτης του   Συντάγματος- Πολιτεύματος της ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  ανηρτημένο στην Η/Δ: pnyka1937.blogspot.gr  13)  Έχει ιδρύσει και λειτουργεί το  «πολιτικό και φιλοσοφικό forum: «ΆΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», Η/Δ: apollonios1937.blogspot.gr

Σήμερα, αρθρογραφεί, δίδει διαλέξεις και διδάσκει φιλοσοφία, σε ελεύθερα σεμινάρια, μεταδίδοντας το φιλοσοφικό και πολιτικό  του  λόγο. Με το πρωτοποριακό φιλοσοφικό του έργο  ίδρυσε Νέα Σχολή  Σκέψης, ήτοι την  Αμφικτυονική φιλοσοφία και Εφαρμοσμένη σοφοθεραπευτική και ανέπτυξε στα δύο βιβλία του: α) «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΣΡΞΗΣ - Αεί φιλοσοφείν, πολιτεύεσθαι και σοφοθεραπεύεσθαι»*2  και β)  «Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»*3 τη φιλοσοφία του 21ου αιώνα σε τρεις λέξεις έννοιες, που είναι ο κόσμος όλος, ήτοι το ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ, ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΘΕΡΑΠΕΎΕΣΘΑΙ»

………………………………………….

 *1. «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ» Ι.Μ.Κ, Εκδόσεις,  Γιάννη Βασδέκη, Αθήνα  1995.

*2.  Ιωάννου Μ, Καρακώστα, εκδ.  «ΤΑΔΕ  ΕΦΗ»,  Αθήνα 2015

*3.  Ιωάννου Μ. Καρακώστα, εκδ.  « λεξίτυπον», Αθήνα  2016          

                                ΤΟ   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

                    Φιλοσοφικό, θεατρικό, πολιτικό, Λογοτεχνικό-ποιητικό, νομικό                                                                                                                                                                 

                                                           α) Φιλοσοφικά:

 1) "Αμφικτυονική Φιλοσοφία", εκδ. "Δωδώνη"  ISBN   960385- 174 -4,  Αθήνα  2003.  2)  «Η  Φιλοσοφία  της Αμφικτυονικής  παιδείας»,  εκδόσεις  «Δωδώνη»  ISBN 960-385-373-9,  Αθήνα  2006.  3)  «Ο  Υπεράνθρωπος», εκδόσεις  «ΔΡΟΜΩΝ»   ISBN  960-8330-39-4, Αθήνα 2006. 4)  «Κριτική στη μεταφυσική σκέψη  με βάση τον Πλάτωνα», εκδ.  «ΔΡΟΜΩΝ»,  ISBN  978-960-8330-77-1, Αθήνα  2007.  5) «Λεξικό φιλοσοφικών Γνώσεων», εκδ. «ΔΙΗΝΕΚΕΣ», Αθήνα 2008. 6) «Κριτική του φιλοσοφικού και πολιτικού Λόγου- Αμφικτυονική φιλοσοφία και Εφαρμοσμένη Σοφοθεραπευτική»  (Νέα Σχολή σκέψης), ISBN 978-960-385-614-6 εκδ. «Δωδώνη», Αθήνα, 2011 και έκδοση Β 2013. 7) Ο Αμφικτυονικός και περί  Σοφοθεραπείας Λόγος» ISBN: 978-960-99784-9-1  ΑΘΗΝΑ  2012. 8) «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ» Εκδ. «ΤΑΔΑ ΕΦΗ», ISBN: 978-960-9543-16-3, Αθήνα 2015.  9) «Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», Εκδ. «λεξίτυπον», ISBN:  978-960-597-038-3  Αθήνα 2016.

                                                           β)  Θεατρικά: 

1) "Η Δίκη  των   ηγετών  του   κόσμου",  εκδ. "Δωδώνη". ISBN   960- 385 107-8.   Αθήνα  2001.2) «Οι Δίκες  του Σωκράτη», εκδόσεις «Δρόμων» ISBN  978 -960 -8330 -71 -9, Αθήνα  2007.3) «Αφήστε ν’ ανοίξουν τα τριαντάφυλλα» ISBN: 978-960-99784-8-4, ΑΘΗΝΑ  2012.                              

                                                         γ) Πολιτικά:

1) «Το Σύστημα     στο     Εδώλιο»,  Αυτοέκδοση    Αθήνα    1990.  2)   "Ανατροπή     της  Άνομης  Εξουσίας" εκδ. Γιάννη  Βασδέκη,    Αθήνα  1995.   3)  THE       NEW       UNITED        EUROPE     (Draft   Constitution   of    the  United  States    of   Europe), Athens  1999. Μελέτη- πρόταση για το Σύνταγμα της  Ενωμένης Ευρώπης  4) "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: των  αγίων του Πνεύματος  της  Τέχνης  και   των   Επιστημών",   εκδ. Παπαμάρκου, ISBN 960-7992-07- 5.  Αθήνα, 2001.  5) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΓΙΑ  Νέο Σύνταγμα και Άμεση Περιφερειακή Δημοκρατία», Αθήνα 2012.

                                                          δ)  Λογοτεχνικά:

Ο συγγραφέας  Ιωάννης (Ίων) Μιχ. Καρακώστας  έχει  εκδώσει επτά  (7)  λογοτεχνικά του έργα, που είναι τα ακόλουθα: 1)  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η «ΕΛΛΑΣ» ISBN: 978-960-99784-1-5,  ΑΘΗΝΑ   2012.  2) «ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ  ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ» ISBN: 978-960-99784-2-2,  ΑΘΗΝΑ   2012. 3) «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ  ΡΙΖΕΣ  ΤΟΥ» ISBN: 978-960-99784-3-9, ΑΘΗΝΑ   2012. 4)  «Έρωτας ο υπαρξιακός» ISBN: 978-960-99784-0-8, ΑΘΗΝΑ   2012, 5)  «Το  στίγμα» ISBN: 978-960-99784-6-0, ΑΘΗΝΑ   2012, 6) «ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ  ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ» ISBN: 978-960-99784-4-6, ΑΘΗΝΑ   2012,  7)  Εγκληματίες με «λευκά κολάρα»  ISBN 978-960-99784-5-3, Αθήνα  2012.  

                                                              ε) Νομικά:

1) Εισαγωγή εις την επιστήμην του Αστυνομικού  δικαίου», Αθήνα 1979, έργο  πρωτότυπο, που  κάνει τομή στο  σύστημα για μια δημοκρατική  αστυνομία 2) "Ελληνικό  Ποινικό  δίκαιο",  Αθήνα 1980, σύγγραμμα για τους σπουδαστές της νομικής και των Αστυνομικών Σχολών. 3) «Ο  Θεσμός  της Αστυνομίας», Αθήνα 1983, Εγχειρίδιο για τους σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας.  4) Αστυνομικό δίκαιο  ή «Δίκαιο της Αστυνομίας», Αθήνα 1987, διδακτικό βοήθημα  για τους φοιτητές της Αστυνομικής Ακαδημίας.  

Διαβάστηκε 2299 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βουρνάς Στάθης Σταθέα Μαρία »

.:: πρόσφατα νέα ::.