.:: δελτία τύπου ::.

Τον Ιούλιο του 1943, το Δ. Συμβούλιό μας αντιμετωπίζοντας τη θλιβερή κατάσταση του σκλαβωμένου τόπου, με αδούλωτο όμως φρόνημα και πίστη στην Ελλάδα, σκέφτηκε να συγκεντρώσει λίγους διαλεχτούς λογοτέχνες και φίλους των γραμμάτων, για να δημιουργηθεί Μέτωπο πνευματικής αντιστάσεως κατά του καταχτητή.

Αξιομνημόνευτο είναι το έγγραφο οδύνης και διαμαρτυρίας που έστειλε ο Άγγελος Σικελιανός στις 22 Ιουνίου 1943 ως πρόεδρος της ΕΕΛ προς τον τότε Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ μας Άγγελος Σικελιανός μαζί με τον Άγι Θέρο και το Μελή Νικολαϊδη, έπειτα από απόφαση του Δ. Σ. τον Απρίλη του 1943 παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι μας στο Μ. Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

.:: πρόσφατα νέα ::.