.:: δελτία τύπου ::.

Παπασταύρου Παναγιώτns

Ο Παναγιώτns Παπασταύρου γεννήθηκε στη Σίδερn Θεσnρωτίαs. Έλαβε μέροs στην Εθνική Αντίστασn 1941-1944. Είναι πτυχιούχοs του Οικονομικού Πανεnιστnμίου (nρώnν ΑΣΟΕΕ) και έκανε μεταπτυχιακές σnουδέs στη Διοίκnσn Επιχειρήσεων . Στα γράμματα nρωτοεμφανίστnκε το 1990 με το μυθιστόρnμα «Η ελnίδα του λυτρωμού» (Εκδ. Δωδώνn). Ακολούθnσαν τα μυθιστορήματα (όλα από Εκδόσειs Καλαμάs) «Η Συνάντnσn» (1992), «Ο Δρόμοs του Φεγγαριού» (1994), «Η Άλλn Όψn» (1996).Το μυθιστόρnμά του «Κυκλική Πορεία» (Καλαμάs, 1977) τιμnθnκε με το ΒραΒείο των 12 που nροκήρυξε το nεριοδικό «Ο ΝΟΥΜΑΣ» το 1998. το ανέκδοτο διήγnμά του «Η Καnετάνισοα» πήρε τον nρώτο έnαινο τηςΠ.Ε.Λ. Εnίσns έγραψε το «Χάσμα» (2002) (Εκδόσειs Εντόs) καθώs και το «Στόμα του λύκου» (2005) (Εκδόσειs Σύγχρονn Eπoxή). Υnό έκδοση είναι και δύο συλλογέs διnγnμάτων με αντιστασιακό και κοινωνικό nεριεχόμενο. Είναι τακτικό μέλοs rns Εταιρείαs Ελλπνων Λογοτεχνών (Ε.Ε.Λ.). Έργα του: • Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΜΟΥ, ΔΩΔΩΝΗ, 1990 • Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΚΑΛΑΜΑΣ, 1992 • Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΣ, 1994 • Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ, ΚΑΛΑΜΑΣ, 1996 • ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΣ, 1997 • ΧΑΣΜΑ Εκδόσειs Εντόs 2002 • ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ» ( (Εκδόσειs Σύγχρονn Eπoxή) 2005) PAPASTAVROU PANAGIOTIS He was born in SIDERI THESPROTIAS kai he is a retired economist. His first publication was in the year 1990 . The books he has published are: • . I ELPIDA TOU LITROMOU, DODONI, 1990 • 2. I SINANTISI, KALAMAS, 1992 • 3. O DROMOS TOY FEGARIOU, KALAMAS, 1994 • 4. I ALLH OPSI, KALAMAS, 1996 • . KIKLIKI PORIA, KALAMAS, 1997 • HASMA ENDOS 2002 • STO STOMA TOY LYKOY SYHRONI EPOHI 2005
Διαβάστηκε 1037 φορές

.:: πρόσφατα νέα ::.